logo

Umów się na spotkanie

Zadzwoń do nas, umów się na spotkanie, poznaj enova365. Jeśli wolisz kontakt mailowy, napisz. Kontakt w godzinach pracy biura od godziny 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.

Nowa wersja enova365 z numerem 2206.3.4

W dniu 26.08.2022 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2206.3.4

Szczegóły udostępnionych funkcjonalności oraz zmian dostępne są w ulotce.

W wersji udostępniono nowe funkcjonalności systemu enova365 w obszarach: Kadry Płace i HR oraz Finanse i Księgowość.

W module Kadry Płace:

 • W Pulpicie Pracownika przygotowaliśmy serię wniosków związanych z wykonywaniem pracy w sposób zdalny. Są to wnioski:
  a) e-wniosek o pracę zdalną – wniosek składany przez pracownika dotyczący możliwości wykonywania pracy zdalnej,
  b) e-wniosek o pracę zdalną – kobieta w ciąży – wniosek składany przez kobietę w ciąży, która chce pracować w trybie zdalnym,
  c) e-wniosek o pracę zdalną – opiekun osoby niepełnosprawnej – wniosek składany przez opiekuna osoby niepełnosprawnej, który chce pracować zdalnie w związku z opieką,
  d) e-wniosek o pracę zdalną – rodzic dziecka do 4 r.ż. – wniosek składany przez rodzica dziecka do 4 roku życia,
  e) e-wniosek o pracę zdalną okazjonalną – wniosek składany przez pracownika (limit 12 dni w roku),
  f) e-wniosek oświadczenie pracownika o warunkach pracy zdalnej – oświadczenie pracownika, który informuje o posiadaniu warunków technicznych oraz lokalowych do wykonywania pracy zdalnej,
  g) e-wniosek zgłoszenie miejsca wykonywania pracy zdalnej – składany przez pracownika,
  h) e-wniosek zlecenie pracy zdalnej – składany przez kierownika, w którym deleguje pracownika do wykonywania pracy zdalnej.
 • W kartotece pracownika dodaliśmy nową zakładkę Kadry/Lokalizacje pracy zdalnej, na której można dodać adresy pracy zdalnej. Dzięki wprowadzonej do systemu informacji, pracodawca będzie posiadał informację o miejscu, z którego pracownik wykonuje pracę zdalną.

W module Księgowość:

 • W związku z aktualizacją w dniu 18 sierpnia 2022 r. certyfikatu klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska testowego test-e-dokumenty.mf.gov.pl, zaktualizowaliśmy certyfikat w systemie. Od tego momentu do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku testowym należy używać nowego certyfikatu.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.