logo

Umów się na spotkanie

Zadzwoń do nas, umów się na spotkanie, poznaj enova365. Jeśli wolisz kontakt mailowy, napisz. Kontakt w godzinach pracy biura od godziny 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.

Nowa wersja enova365 z numerem 2005.1.1

W dniu 2 lipca 2020 roku na stronie została opublikowana wersja 2005.1.1 enova365, która zawiera szereg zmian.

  • W module Kadry Płace dostosowana została deklaracja RCA do nowej wersji programu Płatnik oraz zaktualizowane zostały wskaźniki:
    • opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (123 dni);
    • opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (109 dni;
    • współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1 lipca 2020 roku przyjmuje wartość 108,1%;
  • Zmiany w obszarze Księgowość, w Ewidencji Środków Pieniężnych;
  • Nowa Matryca Stawek VAT;
  • Nowa wersja enova365 jest również zgodna z rozporządzeniem o Nowej Matrycy Stawek VAT. Zmiany dotyczą niektórych towarów objętych dotąd stawkami 5% i 8%. W związku z tym należy zmienić stawki VAT we właściwych kartach towarów.enova365 posiada mechanizm wspierający zmianę stawek VAT na kartotece kontrahenta.
Wszystkie szczegóły można znaleźć w zakładce o aktualnych wersjach systemu enova365.